вкл. 23 березня 2015.

Валентина Троцька – представник історичної й археологічної керамології, молодший науковий співробітник Відділу керамології, молодший науковий співробітник Відділу палеогончарства Інституту керамології – відділення Інституту народознавства НАН України (з 2002), старший науковий співробітник Відділу археологічної кераміки Національного музею-заповідника українського гончарства в Опішному (з 2002). Головні напрямки наукових досліджень: гончарство доби Руси в історичних дослідженнях; випалювальні споруди України.

Учасниця археологічних розкопок у складі експедицій Інституту археології НАН України на Більському городищі (керівники В’ячеслав Мурзін та Рената Ролле), Центру охорони та досліджень пам’яток археології Управління культури Полтавської обласної державної адміністрації (керівник Олександр Супруненко), Інституту керамології – відділення Інституту Народознавства НАН України (керівники Анатолій Гейко, Анатолій Щербань, Оксана Коваленко).

Проводила охоронні розкопки й розвідки пам’яток скіфського часу й доби Київської Руси (1999–2003); досліджувала гончарні горна кінця ХVІІІ – початку ХХІ століття в Опішному та навколишніх селах (1996, 1999, 2000, 2003, 2009, 2010); брала участь у формуванні колекцій Національного музею-заповідника українського гончарства в Опішному (1994–2009); була учасницею керамологічних експедицій до гончарних осередків Луганської (2007), Полтавської (2002–2010) та Чернігівської (2003) областей.

Автор понад 30 публікацій з проблематики керамології та археології в періодичних виданнях і збірниках, учасниця всеукраїнських керамологічних та археологічних наукових форумів, член Українського керамологічного товариства (з 2000).

Книга «Гончарство Середнього Подніпров’я Х–ХІІІ століть в історичних дослідженнях» порушує актуальну й важливу проблему сучасної керамології – стан дослідження гончарства доби Руси у вітчизняній історіографії. На основі наукових праць, із залученням писемних та етнографічних джерел розглянуто історію вивчення гончарного виробництва на пам’ятках Середнього Подніпров’я Х–ХІІІ століть, здійснено аналіз і узагальнення публікацій, архівних матеріалів про технологічні процеси гончарного виробництва, з’ясовано назви, асортимент глиняних виробів, їх функціональне призначення, використання у звичаєвості населення. Окреслено досягнення й недоліки дослідників у вивченні гончарного виробництва.

Книга стане в нагоді керамологам, археологам, історикам, етнографам, краєзнавцям, а також усім, хто цікавиться традиційно-побутовою культурою українців.

 

  Карунна Ольга,

бібліотекар Гончарської книгозбірні України

 
 
 
 
 

 

Замовити екскурсію